BlogueGAAP

Grupo Alea de Análise Poética

  • Contacto

    Grupo Alea de Análise Poética / Caixa de correo 066 / Faculdade de Filoloxía / USC Campus Norte / 15782 Santiago de Compostela

    gaapsdc@gmail.com

  • Membros do Grupo

    Iria Sobrino - María Xesús Nogueira - Montserrat Pena - Isaac Lourido - Margarita García Candeira - Arturo Casas (coord.)
  • Meta

  • Advertisements

Archive for Outubro 2010

Poesía experimental catalá

Posted by gaapdec o Outubro 28, 2010

O grupo de investigación LiCETC da Universidade das Illas Baleares, co que o GAAP mantén proveitosas relacións de colaboración, estrea nova web, vinculada neste caso ao proxecto de investigación La poesia experimental catalana del període 1970-1990: discursos, representacions, recepció, infraestructures de difusió i marc sociocultural (PeC). O propósito anunciado polos membros do equipo é o de analizaren un conxunto de propostas experimentais notabelmente amplo, vendo en perspectiva crítica e comparada as ligazóns existentes coas prácticas poéticas textualistas, letristas, concretistas, visuais e polipoéticas, entre outras varias que foron atendidas en espazos xeoculturais diversos en Europa ou nas Américas.

Para isto, o grupo coordinado por Margalida Pons terá sobre todo presente a produción de poetas como Vicenç Altaió, Josep Albertí, J. M. Calleja, Enric Casasses, Jordi Domènech, Patrick Gifreu, Carles Hac Mor, Damià Huguet, Joan Palou, Santi Pau, Perejaume, Marcel Pey, Jordi Pope, Joaquim Sala-Sanahuja, Josep-Lluís Seguí, Víctor Sunyol e Andreu Terrades.

A idea inicial de experimentación concrétase nos seguintes termos: “ens interessa rellegir les poètiques que aporten al sistema literari català formes diverses de ruptura textual (com el joc amb el format, el codi i el suport, o la incorporació d’elements visuals), però també noves maneres de comunicació del poema (per mitjà de la reivindicació de la performance i de l’oralitat, per exemple)”.

Advertisements

Posted in comparatismo, escritura e plástica, experimental, iniciativas, investigación, poesía catalá, poesía non-lírica, proxectos específicos | Leave a Comment »

Lugares vinculados

Posted by gaapdec o Outubro 23, 2010

Descriçom: O objectivo básico do estudo que se propom é o estabelecimento dum mapa geral da poesia galega, baseado nas conexons e correlaçons que se podem verificar entre lugares e posiçons de distinta orde. Pensemos, neste sentido, em lugares propriamente geográficos, mas também em lugares institucionais, em lugares histórico-críticos, lugares repertoriais ou em centros e periferias do sistema. Entendendo que a ideia de relaçom nom implica a equivalência ou a identificaçom absoluta dos agentes e das instituiçons aludidas, e nom nega a possibilidade de mudanças passadas ou futuras. Indica simplesmente isso: vínculos verificáveis, coincidências nalgumhas tomadas de posiçom, afinidades quanto à planificaçom cultural, etc.

Este foi o comezo, hai unhas semanas, da anotación “Cartografia sistémica da poesia galega”, pertencente ao blogue Quantas letras para um rio, no que veñen participando algúns membros do GAAP e que coordinan Cristina Martínez Tejero e Isaac Lourido. Que redes de axencialidade, que vínculos institucionais, que centralidade/marxinalidade sistémica… Cales por tanto as situacións e como isto vai rodando e se recompón. Pois nada fica quieto.

Posted in editoras, grupos, institucións | Leave a Comment »