BlogueGAAP

Grupo Alea de Análise Poética

  • Contacto

    Grupo Alea de Análise Poética / Caixa de correo 066 / Faculdade de Filoloxía / USC Campus Norte / 15782 Santiago de Compostela

    gaapsdc@gmail.com

  • Membros do Grupo

    Iria Sobrino - María Xesús Nogueira - Montserrat Pena - Isaac Lourido - Margarita García Candeira - Arturo Casas (coord.)
  • Meta

  • Advertisements

Archive for Xaneiro 2011

Saímos o 25

Posted by gaapdec o Xaneiro 14, 2011

O vindeiro 25 de xaneiro farase público na rede o repositorio poesiagalega.org e a base de datos asociada. Tras un ano de labor intenso e a colaboración de diferentes institucións, investigadoras, editoriais e poetas puido concretarse un número suficiente de fichas sobre textos críticos, fotografía, rexistros sonoros e gravacións de vídeo que documentan algo sobre os traxectos da poesía galega dos séculos XIX, XX e XXI. O camiño comeza. Sabemos que é apenas iso. Nada menos que iso.

A rendibilidade dunha base de datos increméntase a medida que os rexistros aumentan. Aí habilítanse novos cruces de información que fan cada vez máis potente a ferramenta. Iso redundará, así o cremos, nunha revitalización dos estudos sobre a poesía galega contemporánea no campo cultural. Ademais, consideramos que este labor de transferencia de coñecemento posúe de seu unha proxección sociocultural relevante coa que o GAAP está comprometido. O repositorio facilitará documentos e información sobre a poesía como feito cultural. Fornecerá textos, datos, referencias… a quen investiga, a quen estuda, a quen le, a quen quere saber.

Vémonos o 25!

Advertisements

Posted in iniciativas, poesiagalega.org, proxectos específicos | Leave a Comment »