BlogueGAAP

Grupo Alea de Análise Poética

  • Contacto

    Grupo Alea de Análise Poética / Caixa de correo 066 / Faculdade de Filoloxía / USC Campus Norte / 15782 Santiago de Compostela

    gaapsdc@gmail.com

  • Membros do Grupo

    Iria Sobrino - María Xesús Nogueira - Montserrat Pena - Isaac Lourido - Margarita García Candeira - Arturo Casas (coord.)
  • Meta

  • Advertisements

Archive for the ‘institucións’ Category

Simposio Cultura e Migración no CIPPCE

Posted by gaapdec o Outubro 3, 2011

Os días 27 e 28 de outubro de 2011 desenvolverase no Salón de Graos da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais da Universidade de Santiago de Compostela o Simposio Cultura e Migración, organizado polo Centro de Investigación de Procesos e Prácticas Culturais Emerxentes (CIPPCE). Algúns dos relatorios deste simposio farán mención específica ao fenómeno poético desde diferentes puntos de vista.

Descárguese aquí o tríptico do simposio coa programación e as indicacións relativas á inscrición. Esta será gratuíta para todos os interesados/as nos temas de debate.

Advertisements

Posted in diferenza cultural, emerxencia cultural, enclaves, espazo público, eventos, identidades, institucións, migración, oralidade, proxectos específicos | Leave a Comment »

Academia. Feminino plural

Posted by gaapdec o Xuño 9, 2011

 

Medra o debate público arredor da escasísima presenza de mulleres na Academia Galega e sobre as últimas decisións tomadas pola institución. Malia non transcenderen de forma oficial as candidaturas presentadas nin os resultados das votacións, os medios de comunicación transmiten estes días que a última incorporación á RAG para cubrir a vacante de Francisco Fernández del Riego foi dirimida entre as candidaturas de Xosé Fernández Ferreiro, finalmente exitosa, e Marilar Aleixandre. Trátase en ambos casos de narradores prestixiados que contan así mesmo con produción poética. Segundo é preceptivo, ambas propostas foran presentadas e avaladas por académicos/as numerarios da institución. Entre as iniciativas destinadas a promover un debate público sobre as últimas decisións da RAG cóntase o manifesto “O xogo das cadeiras”, promovido inicialmente por Yolanda Castaño, Inma López Silva, María Reimóndez, Helena González e Dolores Vilavedra, integrantes as dúas últimas do equipo de poesiagalega.org. O manifesto conta co apoio explícito doutras e doutros membros do proxecto. A web correspondente permite sumar sinaturas ao manifesto e actualiza a información sobre o debate: http://xogodascadeiras.blogaliza.org.

Posted in institucións, xénero | Leave a Comment »

Lugares vinculados

Posted by gaapdec o Outubro 23, 2010

Descriçom: O objectivo básico do estudo que se propom é o estabelecimento dum mapa geral da poesia galega, baseado nas conexons e correlaçons que se podem verificar entre lugares e posiçons de distinta orde. Pensemos, neste sentido, em lugares propriamente geográficos, mas também em lugares institucionais, em lugares histórico-críticos, lugares repertoriais ou em centros e periferias do sistema. Entendendo que a ideia de relaçom nom implica a equivalência ou a identificaçom absoluta dos agentes e das instituiçons aludidas, e nom nega a possibilidade de mudanças passadas ou futuras. Indica simplesmente isso: vínculos verificáveis, coincidências nalgumhas tomadas de posiçom, afinidades quanto à planificaçom cultural, etc.

Este foi o comezo, hai unhas semanas, da anotación “Cartografia sistémica da poesia galega”, pertencente ao blogue Quantas letras para um rio, no que veñen participando algúns membros do GAAP e que coordinan Cristina Martínez Tejero e Isaac Lourido. Que redes de axencialidade, que vínculos institucionais, que centralidade/marxinalidade sistémica… Cales por tanto as situacións e como isto vai rodando e se recompón. Pois nada fica quieto.

Posted in editoras, grupos, institucións | Leave a Comment »