BlogueGAAP

Grupo Alea de Análise Poética

  • Contacto

    Grupo Alea de Análise Poética / Caixa de correo 066 / Faculdade de Filoloxía / USC Campus Norte / 15782 Santiago de Compostela

    gaapsdc@gmail.com

  • Membros do Grupo

    Iria Sobrino - María Xesús Nogueira - Montserrat Pena - Isaac Lourido - Margarita García Candeira - Arturo Casas (coord.)
  • Meta

  • Advertisements

Archive for the ‘redes’ Category

Inquérito sobre poesía e resistencia no web de LyraCompoetics

Posted by gaapdec o Xuño 19, 2012

O sitio web da rede de investigación LyraCompoetics vén de dar a coñecer os resultados dun inquérito sobre poesía e resistencia realizado a a máis de corenta poetas das literaturas brasileira e portuguesa. As cuestións formuladas aos participantes son as seguintes: A poesía é unha forma de resistencia? Sempre, por definición? Ou só en determinados contextos -sociais, políticos, culturais? Como pode resistir a poesía e a que?

A variedade e o contraste das respostas ofrecidas, orientadas algunhas para os ámbitos teórico e crítico, mais localizadas outras na vertente creativa, dan conta da vixencia e oportunidade dun debate que continúa a ser central para o estudo dos vínculos entre poesía e acción social.

LyraCompoetics preséntase así no seu web:

LyraCompoetics é uma rede de pesquisa internacional que se inscreve no domínio da Poesia e das Poéticas Comparadas. Desenvolvendo linhas de investigação comuns, pretende contribuir para a revitalização e a dinamização dos estudos de poesia moderna e contemporânea, a partir de bases teóricas e críticas renovadas.

Coordenada por Paulo de Medeiros (Universidade de Utrecht) e Rosa Maria Martelo (Universidade do Porto), LyraCompoetics congrega investigadores das seguintes universidades: Brown University (U.S.A.), Universidade Federal Fluminense (Brasil), Universidade de Paris III – Sorbonne Nouvelle (França); Universidade de Salamanca (Espanha); Universidade de Florença (Itália); Universidade de Utrecht (Holanda) e Universidade do Porto (Portugal).

Para acceder aos resultados do inquérito podes clicar AQUÍ.

Advertisements

Posted in comparatismo, iniciativas, investigación, poesía brasileira, poesía portuguesa, redes, resistencia | Etiquetado: | Leave a Comment »

Próxima publicación: Non-Lyric Discourses in Contemporary Poetry

Posted by gaapdec o Maio 8, 2012

Difundimos información sobre a próxima aparición do volume Non-Lyric Discourses in Contemporary Poetry, coordinado por Burghard Baltrusch e Isaac Lourido, e publicado polo selo alemán Martin Meidenbauer.

A iniciativa editorial está vinculada co desenvolvemento do proxecto de investigación DINOLIPOE (O discurso non-lírico na poesía contemporánea: espazos, suxeitos, hibridación enunciativa, medialidade, financiado polo goberno de España desde o ano 2010) e, aínda máis concretamente, coas xornadas de traballo e debate representadas no I Congreso Internacional sobre Discursos Non Líricos celebrado en Vigo en abril de 2011.

A publicación recolle un total de dezaoito artigos, elaborados por investigadoras e investigadores de diferentes universidades europeas e americanas, e articulados a partir das liñas de pesquisa ensaiadas no mencionado proxecto. Así se nos presenta o libro:

O concepto do “non-lírico” chama a atención sobre a inestabilidade funcional da poesía como xénero e do lírico como categoría discursiva na actualidade. Este volume reflexiona sobre novas prácticas discursivas e culturais na poesía contemporánea como a constitución de novos suxeitos e novas subxectividades, a función do poético no espazo público, as hibridacións enunciativas ou a incorporación da intermedialidade. A posta en causa da convencional identificación entre o poético e o lírico, así como a análise dos elementos definitorios do non-lírico, constitúen os principais fíos condutores.
A discusión sobre aspectos teóricos e metodolóxicos combínase con estudos de caso de ámbitos poéticos e culturais diversos: austríaco, brasileiro, español, galego, hispanoamericamo, polaco, portugués, as tradicións orais, a poesía experimental e interartística, entre outros.

Toda a información sobre a publicación pode ser consultada no sitio web do proxecto DINOLIPOE.

* A imaxe que encabeza o post é obra de Gabriel Pérez Durán e formará parte da capa do libro.

Posted in comparatismo, escritura e plástica, espazo público, experimental, hipertextualidade, iniciativas, investigación, media poetry, performance, poesía non-lírica, proxectos específicos, publicacións, redes, suxeitos poéticos, Uncategorized, xénero | Leave a Comment »

Poesía e emancipación

Posted by gaapdec o Agosto 4, 2011

A editorial Peter Lang publicará no vindeiro outono, na serie “Hispanic Studies. Culture and Ideas”, un volume coordinado por Ben Bollig (Universidade de Leeds) e Arturo Casas (Universidade de Santiago de Compostela) no marco dos traballos desenvolvidos pola rede internacional Poéticas de Resistencia. Toman parte nesta rede investigadores e produtores artísticos de procedencia latinoamericana e europea. O título do libro é Resistance and Emancipation: Cultural and Poetic Practices. O índice pode consultarse clicando aquí.

Véxase de seguido o comezo da introdución:

The title of this volume refers to a central question, at times tacit, at times explicit, that motivates the essays included herein: what role, if any, does cultural production have to play in movements, groups and struggles that oppose the present political order and/or propose radically different forms of social, political and economic organization? Although the contributors understand the terms ‘resistance’ and ‘emancipation’ in a variety of ways, their respective etymological meanings of ‘standing against’ and ‘liberation’ (from slavery, from existing morality) have motivated much of the research work and activism that is represented or analysed. This book is the product  of a network of researchers and cultural producers from Europe, Latin America and the USA, entitled ‘Poetics of Resistance’. The members of the network are committed to a long-term research project into the creative strategies of counter-hegemony, and the dominance of and resistance to neoliberalism in culture, knowledge production, and education.

The network emerged as a result of discussions in 2007–8 between founder members Cornelia Gräbner, Ben Bollig, Arturo Casas, William Rowe and Santiago Chávez, about the relationship between cultural production, political activism, the role and future of the university, and the contemporary context of neoliberal capitalism, although in many respects it ref lects long-standing interests of these and others involved in the project. […] The book you are holding brings together papers developed from interventions at both of our meetings to date, by academics, poets, activists, filmmakers and others engaged in practices of poetic and cultural resistance. […] Although the approaches, opinions and responses of members of the network are many and varied, discussions at the two symposia [Leeds and Santiago de Compostela] suggested a series of common points of contact, any to do with a sense of discontent at contemporary responses to questions about the role of culture in politics. This discontent of course stems in part from the particular nature of this political conjuncture. Neoliberal capitalism, that is to say, the ideology that the ability of markets and capital to cross national boundaries is the prime indicator of global development and wellbeing, has shaped to its convenience not only the economy. It also targets higher education, knowledge production, and cultural production. The homogenizing, exclusionary and destructive consequences of its interventions can be felt throughout all these areas. In this sense, as editors we feel strongly that the variety of themes and optics, and the dif fering personal trajectories of the contributors, has been one of the strengths of the group, and that many of the tensions that these dif ferences have occasioned have been productive in the development of ideas and shared dialogues.

Posted in emerxencia cultural, espazo público, iniciativas, intervención, investigación, movementos sociais, neoliberalismo, performance, poesía non-lírica, publicacións, redes, resistencia | Leave a Comment »

Performing Poetry

Posted by gaapdec o Xullo 16, 2011

Á volta do verán aparecerá na serie Thamyris/Intersecting da editorial Rodopi o volume Performing Poetry: Body, Place and Rhythm in the Poetry Performance, coordinado por dous membros da rede Poetics of Resistance, Cornelia Gräbner (Universidade de Lancaster) e Arturo Casas (USC). O índice do libro pode descargarse aquí. A capa incorpora unha das fotografías da performance Dentro (2003), de Antón Lopo. De seguido reprodúcese o texto de cuarta de cuberta:

Over the past decades, the poetry performance has developed into an increasingly popular, diverse, and complex art form. In theoretical and critical discourse, it is referred to as performance poetry, spoken word poetry, and polipoesía; some theorists argue that it is an independent poetic genre, others treat it as a contemporary manifestation of oral poetry or of the poetry recital. The essays collected in this volume take up the challenge that the poetry performance poses to literary theory. Coming from a variety of disciplines including Literary Studies, Theatre Studies and Area Studies, contributors develop new approaches and analytical categories for the poetry performance. They draw on case studies from a variety of contexts and in several languages, including Brazilian Portuguese, Dutch, Catalan, English, French, Galician and Spanish. Essays are organized in three sections, which focus on critical and theoretical approaches to the poetry performance, on the mediatic hybridity of this art form, and on the ways in which the poetry performance negotiates locatedness through engagements with space and place. The structure of the volume intersperses essays on theory and analysis with self-reflexive essays from performance poets on their own performance practice.

Posted in escritura e plástica, espazo público, experimental, oralidade, performance, poesía non-lírica, publicacións, redes, Uncategorized | Leave a Comment »

Novas publicacións

Posted by gaapdec o Outubro 16, 2009

libros2008blog

Desde o GAAP queremos dar noticia nesta ocasión dunha serie de próximas publicacións vinculadas á actividade do grupo. A primeira delas ten a súa orixe na celebración do IX Congreso Internacional de Estudos Galegos (A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, 13-17 de xullo de 2009). Trátase dun número monográfico do Boletín Galego de Literatura que recollerá os relatorios sobre materia poética presentados no devandito congreso, e cuxa coordenación corre por conta de María Xesús Lama (Universitat de Barcelona) e María Xesús Nogueira (USC). A publicación, impulsada polo GAAP, incluirá os contributos desenvolvidos nos paneis A poesía galega actual: suxeitos, discursos referentes en perspectiva comparada e Nación e xénero nas poetas galegas e irlandesas contemporáneas, para alén doutros relatorios individuais presentados no mesmo congreso e que atenden a autores/as, poéticas e enfoques de carácter plural e diverso. Prevese a aparición deste monográfico cara ao mes de maio de 2010.

Un segundo núcleo de publicacións está relacionado coa rede internacional de investigadores e investigadoras Poetics of Resistance, en cuxa nómina constan varias das persoas que integran tamén o GAAP. A partir das achegas xeradas nos dous encontros da rede (o de Leeds, en marzo de 2008, e o de Santiago de Compostela, en abril de 2009) será publicado un libro na serie Hispanic Studies: Culture and Ideas, da editora Peter Lang, coordenado por Ben Bollig (University of Leeds) e Arturo Casas (USC) e co título provisorio de Prácticas poéticas de resistencia y emancipación. A obra compilará aproximacións diversas ao fenómeno poético, entendido nun sentido expandido e abordado desde perspectivas teóricas e aplicadas.

Outra publicación vinculada a Poetics of Resistance é a que conformará un monográfico da revista australiana Cosmos and History, especializada no ámbito da filosofía. Os artigos que integrarán este número especial, procedentes tamén dos contributos efectuados nos dous encontros da rede, centran a súa atención no concepto de resistencia, tanto no que se refire á súa delimitación conceptual canto na análise da súa aplicación en prácticas de carácter literario, audiovisual e artístico en xeral.

Posted in iniciativas, investigación, publicacións, redes | Leave a Comment »

Rede

Posted by gaapdec o Maio 28, 2009

O GAAP entende o traballo de análise, investigación e intervención ou proxección pública en termos colaborativos. Mencionouse xa a vinculación dos seus membros con diferentes grupos de investigación e departamentos universitarios e cun centro público de investigación, co que isto presupón sobre conxunción de proxectos e toda clase de iniciativas. Alén desa adscrición de base hai algunhas outras plataformas e redes coas que o Grupo mantén de orixeredeiras relacións de coparticipación e intereses conxuntos. No fundamental trátase da rede internacional Poetics of Resistance e do Centro de Investigacións sobre Escrituras e Procesos Emerxentes (CIEPE, en proceso de constitución formal).

A primeira intégrana investigadores de varios países europeos e americanos. O seu comité coordinador está integrado por William Rowe (Birkbeck College, University of London), Ben Bollig (University of Leeds), Cornelia Gräbner (Lancaster University) e Arturo Casas (Universidade de Santiago de Compostela). A rede celebrou até agora dous simposios internacionais, un en Leeds e outro en Santiago de Compostela. Para 2010 está prevista a celebración dun terceiro simposio, probabelmente en Londres.

O CIEPE é (será, cando culmine o proceso administrativo que a universidade esixe para a concreción desta clase de plataformas) un centro propio da Universidade de Santiago de Compostela. Os artigos 1 e 3 dos seus Estatutos delimitan natureza e obxectivos do seguinte xeito:

— O Centro de Investigacións sobre Escrituras e Procesos Emerxentes (CIEPE) constitúese como centro propio da Universidade de Santiago de Compostela (USC) dedicado ao estudo científico dos fenómenos de emerxencia literaria, ou en xeral artístico-literaria, e dos procesos culturais e disciplinares emerxentes. A prioridade do CIEPE será a emerxencia literaria e cultural no mundo actual, malia o cal non se exclúen investigacións referidas a etapas históricas anteriores.

— O CIEPE márcase como obxectivos fundamentais os seguintes:

a) Promover o estudo científico das novas prácticas, repertorios, formas, usos e suxeitos literarios, artísticos e culturais.

b) Impulsar a investigación sobre manifestacións literarias, artísticas e culturais procedentes de marcos territoriais e culturais aos que tradicionalmente se adxudica unha visibilidade, unha representatividade ou unha lexitimidade insuficientes, e, neste sentido, ser centro de referencia na USC para a canalización de propostas relacionadas co estudo da emerxencia cultural e para o fomento das relacións académicas e de investigación con outros centros dedicados a obxectivos converxentes cos aquí detallados.

c) Analizar fenómenos vinculados coa hibridación cultural, así como en xeral os relativos a procesos de colonización, inmigración, diáspora, exilio e outras circunstancias históricas e políticas determinantes de dinámicas de interacción cultural en situación de desigualdade.

d) Investigar núcleos de problemas adoito desatendidos na programación das titulacións universitarias tradicionalmente vinculadas ao espazo académico das Humanidades e das Ciencias Sociais. Entre outros, os seguintes: identidade cultural, etnicidade, poscolonialidade, cultura de masas, emerxencia e canonicidade, exclusión cultural e subalternidade, oralidade, posxenericidade e posliteratura, cibercultura, a cultura dos novos medios, literacidade e criticidade, comparatismo cultural, escrituras non lineais, escrituras transversais (entre literatura, cinema, televisión, banda deseñada, performance…), ideoloxía e espazos culturais, imaxinarios sociais, estudos visuais ou novas prácticas teatrais.

e) Abrir horizontes na investigación interdisciplinar dos fenómenos e procesos emerxentes, incorporando puntos de vista antropolóxicos, psicolóxicos, de xénero, xeoculturais, sociolóxicos, estéticos, mediáticos, políticos, económicos, tecnolóxicos ou xurídicos, entre outros.

f) Habilitar un espazo de reflexión teórica, heurística e metodolóxica correlativo á delimitación dos obxectivos anteriores.

g) Explorar vías de aplicación e integración curricular dos obxectos de estudo detallados e do seu mellor rendemento didáctico e divulgativo, con atención aos ámbitos universitario e do ensino secundario.

h) Informar e prestar asesoramento científico a institucións públicas ou privadas, así como a persoas físicas ou xurídicas, sobre aspectos relacionados coa emerxencia artístico-literaria e cos procesos de emerxencia cultural, tanto nunha dimensión planificadora xeral coma no relativo á organización de mostras, publicacións, exposicións, festivais e outros eventos artísticos e culturais.

i) Desenvolver e programar actividades docentes de posgrao e de formación continua no marco académico da USC.

k) Promover a organización de debates, seminarios, simposios, congresos e reunións científicas relacionadas coa natureza e funcións do centro.

l) Impulsar publicacións científicas en diverso formato vinculadas cos ámbitos de especialización do Centro.

m) Crear un fondo documental específico de carácter bibliográfico, hemerográfico e audiovisual que acolla os materiais de traballo e a produción investigadora propia. O Centro facultará o acceso telemático a ese fondo a través da súa páxina web.

No CIEPE, coordinado até o momento por Arturo Casas, participan como instancias promotoras oito grupos de investigación da USC: Grupo Compostela de Estudos sobre Imaxinarios Sociais (GI-1162),  Rede de investigadores en demografía, historia económica e migracións (GI-1172), Teoría da literatura e Literatura comparada (GI-1371), Antropoloxía socio-cultural (GI-1428), Estudos dos sistemas culturais galego, luso, brasileiro e africanos de lingua portuguesa (GI-1811), Investigacións literarias, artísticas, interculturais e educativas. Lecturas textuais e visuais (GI-1839), Cuestións identitarias na literatura en lingua inglesa (GI-1924) e Linguaxe, retórica e ideoloxía (GI-1944). Unhas das primeiras actividades que o CIEPE organizará, máis ben a plataforma de grupos mencionada, é o curso de verán Repensarmos Europa á luz da diferenza. Procesos emerxentes e enclaves culturais, que terá lugar entre os días 8 e 10 de xullo na Faculdade de Filosofía da USC e cuxa conferencia inaugural correrá a cargo de Itamar Even-Zohar (profesor emérito na Universidade de Tel Aviv). As directoras do curso son Raquel Bello e María do Cebreiro Rábade. A súa secretaria, María Xesús Nogueira.

O GAAP promove así mesmo proxectos de investigación, que concorren a convocatorias públicas nos marcos autonómico e estatal, e convenios con institucións e entidades públicas e privadas, de todo o cal se irá informando debidamente.

Posted in colaboracións, proxectos específicos, redes | Leave a Comment »